การเรียนพิเศษ

เหตุผลและประโยชน์ของการเรียนพิเศษ

ในทุกวันนี้การเรียนพิเศษของน้อง ๆ หลาย ๆ คนแทบจะเป็นเรื่องปกติ จนแทบจะปฏิเสธไม่ได้ ทุกวันนี้การ “เรียนพิเศษ” ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญ แม้แต่บุคคลที่เกี่ยวข้องในระบบการศึกษาเองก็ยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษาไปแล้วก็ว่าได้ ถึงแม้ว่าการ เรียนพิเศษ จะถูกมองว่าเป็นตัวสร้างความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาให้เพิ่มมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การเรียนพิเศษ โดยเฉพาะ การเรียนพิเศษตัวต่อตัว ในสังคมไทย กลับเจริญเติบโตขึ้นมาก และได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ใช่เพียงแค่ สถาบันกวดวิชาเท่านั้น ที่เกิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการเรียนพิเศษของเด็กไทย
แม้แต่ครูในโรงเรียน ก็มีการเปิดสอนพิเศษเพิ่มมากขึ้นด้วย ทั้งเปิดโรงเรียนสอนกวดวิชา โรงเรียนสอนพิเศษ หรืออาจเพิ่มความสะดวกสบายด้วยการไปสอนพิเศษถึงบ้านด้วย เช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ในตอนนี้กลับกลายเป็นว่า การเรียนการสอนพิเศษได้กลายเป็น ส่วนหนึ่งที่สำคัญของระบบการศึกษาไทยไปแล้ว ดังนั้น เมื่อเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการเรียนพิเศษได้ ก็ขอแนะนำว่า หากลองมองในเรื่องข้อดีของการเรียนพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนตามสถานบันกวดวิชา เรียนพิเศษที่บ้าน หรือ การเรียนพิเศษตัวต่อตัว ว่าการเรียนพิเศษนั้นก็มีข้อดีไม่น้อยเลยทีเดียว

การเรียนพิเศษ

ประโยชน์ของการเรียนพิเศษ มีดังนี้
1. การเรียนพิเศษช่วยเพิ่มโอกาสในการสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้เรียนว่าจะสามารถสอบเข้าเรียนได้ตามที่ต้องการ
2. การเรียนพิเศษช่วยให้ผู้เรียนได้เทคนิคในการทำข้อสอบ และ มั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น
3. การเรียนพิเศษเหมาะสมมากกับเด็กที่เรียนอ่อนไม่ทันเพื่อน
4. การเรียนพิเศษสามารถที่จะช่วยให้เข้าใจในวิชาที่เรียนได้มากขึ้น

เหตุผลสำคัญที่น้อง ๆ ต้องมีการเรียนพิเศษ มีดังนี้
1. ค่านิยมของสังคมไทยที่ให้คุณค่ากับการศึกษาต่อในสถาบันที่มีชื่อเสียง นอกจากนี้ ครูในโรงเรียนมักจะมีภาระงานมาก จนไม่มีเวลาในการพัฒนาการเรียนการสอน อีกทั้งยังมีปัญหาในการเรียนการสอนบางวิชา เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เป็นต้น
2. ปัญหาของระบบการ ที่มีทั้งความเหลื่อมล้ำ และ ไม่เท่าเทียม เช่น มาตรฐาน และ คุณภาพทางด้านการศึกษา ที่แตกต่างกันระหว่างโรงเรียนในความดูแลของรัฐบาล และ โรงเรียนเอกชน
3. การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนไม่สอดคล้องกับระบบการรับเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย เนื่องจาก การเรียนการสอนในโรงเรียน มุ่งเน้นเนื้อหา และ กิจกรรมให้ครบตามหลักสูตร ซึ่งขณะที่ระบบการรับเข้าศึกษาต่อมุ่งเน้นการสอบแข่งขัน โดยสอบวัดความรู้เพียงบางวิชาเท่านั้น

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงเหตุผลเบื้องต้นที่ได้ทำการรวบรวมมาให้ว่าเหตุใดน้อง ๆ ควรเรียนพิเศษ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับตัวของน้องๆและผู้ปกครองด้วย

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ fiji-backpacking.com

Releated