UFA Slot

อภ.ผุดน้ำมันกัญชาสูตร 4 เสริมรักษาผู้ป่วยมะเร็ง

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข เปิดเผยว่า เป็นที่น่ายินดีว่าน้ำมันสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ขององค์การเภสัชกรรม (อภ.)

3 สูตร ซึ่งเป็นรูปแบบยาหยดใต้ลิ้น ประกอบด้วย น้ำมันสารสกัดกัญชาที่มี THC เด่น ใช้เสริมรักษาภาวะคลื่นไส้ อาเจียนจากเคมีบำบัด ผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะท้ายที่มีอาการนอนไม่หลับ เบื่ออาหาร หรือมีอาการปวดระดับปานกลางจนถึงรุนแรง, น้ำมันสารสกัดกัญชาที่มี CBD เด่น ตามโครงการของกรมการแพทย์ 

สำหรับรักษาโรคลมชักในเด็ก และน้ำมันสารสกัดกัญชาที่มี CBD และ THC สัดส่วน 1:1 ใช้รักษาเสริมในผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายที่นอนไม่หลับ เบื่ออาหาร ปวดปานกลางถึงรุนแรง

ได้รับการบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร พ.ศ.2564 แล้ว ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 14 พ.ค. ทำให้ผู้ป่วยทุกสิทธิได้เข้าถึงการรักษาไม่เพียงช่วยให้ผู้ป่วยมีทางเลือกมากขึ้น ยังช่วยให้ประเทศชาติมีความเข้มแข็งทางยา ลดค่าใช้จ่ายนำเข้ายา

UFA Slot

ด้าน นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการ อภ. กล่าวว่า น้ำมันสารสกัดกัญชาทั้ง 3 สูตรของ อภ.ได้รับการตอบรับที่ดี ทำให้ผู้ป่วยหายเร็วขึ้น และมีความต้องการที่เพิ่มขึ้น ซึ่ง

อภ.มีความพร้อมในกำลังการผลิต ขณะนี้ อภ.ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันสารสกัดกัญชาสูตรที่ 4 ที่มี THC เข้มข้นเป็น 81 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร จากสูตรเดิมที่มีความเข้มข้น 13 มิลลิกรัม 

ใช้รักษาเสริมในภาวะคลื่นไส้ อาเจียนจากเคมีบำบัดในผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะท้ายที่มีอาการนอนไม่หลับ เบื่ออาหาร หรือมีอาการปวดในระดับปานกลางจนถึงรุนแรง

ได้ผ่านการรับรองผลิตภัณฑ์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว และคณะอนุกรรมการประเมินรายการยาได้พิจารณาบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร อยู่ระหว่างขั้นตอนการประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป.


ติดตามเนื้อหาดีๆ น่าอ่านได้ที่ fiji-backpacking.com อัพเดตทุกสัปดาห์

UFA Slot

Releated